top of page

24 METERS VOGNTOG PÅ MODUL- OG TØMMERVOGNTOGNETTET!

Fra og med 14. januar 2020 ble det tillatt å kjøre vogntog med inntil 24 meters lengde og 60 tonn på modulvogntognettet i Norge, mens det fra 21. desember 2020 er tillatt å benytte modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på et utvalg av veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog.

Regelendringen er tenkt å gjøre det lettere for norske transportører å utnytte materiellet i større grad. Det nye regelverket tillater bruk av vogntog med lengde opptil 24 meter og totalvekt inntil 60 tonn, ved ferdsel på modulvogntognettet og store deler av tømmervogntognettet.


Hvilke veger dette gjelder, fremgår av den nye kolonnen "Tillatt for modulvogtog" i veglistene for tømmertransport, hvor «JA» betyr at vegen også er tillatt å kjøre med modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog.

Tillatt aksellast og totalvekt i kolonnen «Bk/totalvekt» gjelder også for modulvogntog og 24-metersvogntog.


Modulvogntog type 1 og 2 skal oppfylle samme sporingskrav som tømmervogntogene.

Modulvogntog type 1 og 2 som ikke oppfyller dette kravet, og modulvogntog type 3, kan kun kjøre på vegene som står i vegliste for modulvogntog.


Regelverket for modulvogntog og 24-metersvogntog finnes i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5.

Det er gjort endringer i § 5-5 nr. 2 (modulvogntog) og nr. 7 (24-metersvogntog).Strekningene kan også vises i VegKart under "Bruksklasse, tømmertransport".


Slik er de nye reglene for 24-meters vogntog:

7. Særlige bestemmelser om vogntog med lengde 24,00 m på veger som er tillatt for modulvogntog

a. På veger som er tillatt for modulvogntog i veglister gitt med hjemmel i § 5-3 nr. 2 bokstav a, tillates også vogntog bestående av lastebil N2 og N3 med slepvogn O3 og O4 med lengde inntil 24,00 m.

b. Slepvogn med totalvekt over 30 tonn skal ha godkjent stabiliseringskontroll. Hvis ikke er største tillatte høyde 4,00 m.

c. Vogntoget skal fra plassering på linje kunne kjøres 360° mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00 meter.

d. Gods kan stikke ut maksimal 2,50 m bak slepvognens bakerste punkt.

e. Vogntoget skal ha minst 7 aksler.

f. Største tillatte totalvekt er 60 tonn. For totalvekt 60 tonn, skal avstanden mellom vogntogets første og siste aksel være minst 19,00 meter. På veg med tillatt totalvekt 60 tonn er tillatt totalvekt ved kortere avstand enn 19,00 meter gitt i denne paragraf nr. 3 bokstav a.

g. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i vogntog med tillatt totalvekt inntil 60 tonn, er største tillatte totalvekt 36 tonn, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,01 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn 8,01 meter, tillates slik totalvekt som angitt i nr. 3 bokstav b.

h. Der største tillatte totalvekt i vegliste for modulvogntog er begrenset til 50 tonn, gjelder begrensningen tilsvarende for vogntog med lengde inntil 24,00 m.


Vektene øker relativt med avstanden fra første til siste aksel i henhold til skjemaet under:


767 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page