top of page
Giving a Presentation

Om oss

Innlandet Kompetanse AS er en liten familie eid bedrift med tilhold på Otta i Gudbrandsdalen. Vi har knyttet til oss en bred kompetanse innen transport og logistikk med utdannede og erfarne konsulenter og instruktører.
Innlandet Kompetanse AS har som visjon å bli den best foretrukne leverandør av konsulenttjenester, kurs- og kompetansetilbud til transport og logistikkbransjen i Innlandet.

Våre tjenester

Vi hjelper bedrifter og private med ulik kursing, samtidig som vi også hjelper bedrifter med å få på plass gode systemer, sertifiseringer, kalkyler osv.

13123109_1177927565574580_2561150502207179067_o.jpg

Kursvirksomhet

Vi holder flere type kurs for både bedrifter og privatpersoner. Noe er planlagt, mens andre tar vi også på forespørsel.

Vi er godkjente av Statens Vegvesen for å drive med YSK-etterutdanning både for gods- og persontransport.

Vi er også godkjente av DSB som kurssted både for ADR-grunnkurs, klasse 1 Eksplosiver, ADR-tank og klasse 7 Radioaktivt.

Vi hjelper også bedrifter med å holde oversikten over når ansatte skal på kurs gjennom vårt YSK-register. Da vil bedriften få tilbud om kurs for ansatte når det nærmer seg.

Sikkerhetsrådgiver ADR

Alle som kommer i befatning med farlig gods skal utpeke en sikkerhetsrådgiver som skal hjelpe bedriften med å etterleve alle forskriftens krav. Dette kan være transportører, terminaler, entreprenører osv. Vi er sertifisert for alle ADR klasser.

Strategizing
Implementation Planning

Konsulentbistand

Å drive en transport- eller logistikkbedrift, eller drive som mindre/mellomstor entreprenør er krevende. Det er mye lovverk, kursing, systemer, sertifiseringer, prosedyrer og lignende som skal være oppe å gå. Her skal bedriften ha full kontroll hele tiden, og det kan være krevende uten de rette verktøyene. Det kan vi hjelpe til med. Vi har lang erfaring fra bransjen og høy faglig kompetanse.

Vi tar konsulentoppdrag som spenner seg i fra økonomi, kalkyle og styringssystemer til bistand med lover og forskrifter i bransjen.

bottom of page