top of page

Om oss

Innlandet Kompetanse AS er en liten familie eid bedrift med tilhold på Otta i Gudbrandsdalen. Vi har knyttet til oss en bred kompetanse innen transport og logistikk med utdannede og erfarne konsulenter og instruktører.
Innlandet Kompetanse AS har som visjon å bli den best foretrukne leverandør av konsulenttjenester, kurs- og kompetansetilbud til transport og logistikkbransjen i Innlandet.

13123109_1177927565574580_25611505022071
Om oss: About
bottom of page