top of page

HUSK RIKTIG SKILTING BAK!

I forbindelse med at det er mulig med lengre vogntog enn 19,5 meter på et langt større antall veger, er det en sak som har gått under radaren for mange. Det er kravet om at kjøretøyet skal være utstyrt med skilt bak som viser lengder utover 19,5 meter, forteller Dag Nordvik, fagsjef teknikk i NLF.

Skiltet skal vise vogntogets lengde avrundet opp til nærmeste hele meter. – For dem som kan variere lengdene mellom eksempelvis 22,0 og 19,5 meter, må skiltet tas vekk når vogntoget er 19,5 meter, sier Nordvik. Det var i januar i fjor det ble lov å kjøre vogntog med inntil 24 meters lengde og totalvekt opp til 60 tonn i Norge.

Slik er merkingen for et vogntog på 22 meter. Foto: JDD Utstyr AS

I forskrift om bruk av kjøretøy står det i § 3-4, pkt. 5: Merking av vogntog med lengde over 19,50 meter: Vogntog som har tillatt lengde mer enn 19,50 meter, skal ha skilt bakpå tilhengeren der lengden er angitt. Lengden angis for hele meter og rundes oppover. Skiltet skal være minst 100 x 50 cm med 20 mm rød, reflekterende bord. Bunnfargen skal være hvit og ureflekterende med symbol av vogntog og piler sammen med lengdeangivelse i hele meter med 70 mm teksthøyde. Skilt som er godkjent i annet EØS-land godtas. – Her er det verdt å legge merke til at skilting fra et annet EØS-land kan godtas. Dette er de klassiske europarefleksene. De monteres med et skilt bak på hver side i ytterkant, mens det tredje skal ha lengdemerkingen og kan plasseres vilkårlig bak, sier Dag Nordvik. Selve europarefleksen skal være minst 565 mm lang og 195 mm høy, og tall/bokstav skal være minst 100 mm høy.

75 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page